top of page

​美白
SKIN LIGHTENING PRODUCTS

       減少黑色素沉澱能淡化

  • 肝斑/曬斑

  • 色素型痘疤

  • 蚊蟲叮咬造成的「紅豆冰」

  • 受傷/發炎後導致的色素沉澱

Anchor 1
bottom of page